Hölseböke Vildmarksby

 Hölseböke vildmarksby


Äta och att göra

Skogsvandring med mindfulnesstema och skogsbad

Gå en tur i skogen med mindfulnesövningar. för att minska din stress och öka din närvaro.

Skogsbad  eller på japanska Shinrim-yoko handlar om att vara i naturen med öppna sinnen,att genom syn,hörsel,smak,lukt och känsel vara mer i nuet vilket ger hälsofördelar. Med hjälp av både mindfulnes och skogsbad blir du mer medveten och lyhörd på din kropp och detta är en nyckel till god hälsa. länk till Shinrim-yoko


Omfattande studier visar att mindfulnesträning förbättrar människors allmänna hälsotillstånd genom att skänka en ökad kunskap i hanteringen av utmanade och svåra situationer,reducera stress,samt resulterar i en ökad förmåga att koppla av och njuta av det som händer i stunden. Länk till mindfulness forskning.KONTAKTA OSS NU FÖR EN GRATIS OFFERT PÅ DITT PROJEKT