Hölseböke Vildmarksby

Kör förbi gården som är på höger sida, kör 100 m, första vägen till höger (mellan kohagarna)

följ vägen ca. 200 m, parkering på vänster sida, stanna vid skylten.